Znaczenie ścian fundamentowych w konstrukcji budynku

Kategoria: Blog

Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe przenoszą obciążenie ścian, stropów i dachu na ławy i stopy  fundamentowe. Od ich konstrukcji uzależniona jest wytrzymałość budynku. Mogą być wznoszone w postaci monolitycznej, czyli zalane zazwyczaj ze zbrojonego betonu lub murowane z cegły, bloczków lub kamienia. Wysokość ścian fundamentowych uzależniona jest od głębokości przemarzania gruntu i może nieco różnić się w różnych rejonach Polski. Najczęściej ściany fundamentowe zagłębiane są na 0,8m do 1,4m i wznosi się je na wysokość około 30-50cm ponad poziom terenu. Ze względu na budowę mogą być jedno- dwu- lub trójwarstwowe.

Ponadto warto wspomnieć o roli jaką pełnią ławy fundamentowe. Za ich pośrednictwem ciężar całej konstrukcji przenoszony jest na grunt. Im bardziej niestabilne podłoże tym szersza powinna być ława. Standardowo posiada ona szerokość 50 do 70cm i wysokość 30-40cm w przypadku ławy niezbrojonej i 60-80cm szerokości przy ławach zbrojonych.

Budowa ścian fundamentowych

Szerokość ścian fundamentowych powinna być dopasowana do szerokości muru. Najczęściej wnosi się ocieplone styropianem ściany dwuwarstwowe, pokryte tynkiem powyżej poziomu gruntu. Ponadto podczas budowy fundamentów, należy szczególną uwagę zwrócić na symetryczne obciążenie ław, celem uniknięcia nierównomiernego osiadania budynku i punktowych przeciążeń, które mogłyby powodować pęknięcia konstrukcji.

Ściany fundamentowe muszą być wykonane z materiałów trwałych, ponieważ są dostosowane do tego, żeby wytrzymywać nie tylko obciążenie całego budynku, ale także nacierającego z zewnątrz gruntu w przypadku projektów podpiwniczonych.

Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna

Prawidłowo wykonane fundamenty poprawiają parametry termoizolacyjne budynku. Materiały wykorzystywane do budowy ścian fundamentowych nie chłoną wilgoci dzięki niskiej nasiąkliwości. Do tego ściany w części podziemnej pokrywane są warstwą lepiku asfaltowego, który poprawia wodoszczelność wzniesionej konstrukcji. Nie ma wątpliwości co do tego, że ściany fundamentowe powinny być dostosowane do lokalnych warunków gruntowych. Fundament inaczej zachowuje się na terenie piaszczystym, a inaczej na zawilgoconym i bogatym w kwasy humusowe. Z tego powodu podczas wyboru materiału budowlanego warto zasięgnąć porady ekspertów, ponieważ późniejsze poprawki mogą być bardzo kosztowne.