menu search

Produkty


PŁYTY WPS    

Płyty WPS (Wrocławska Płyta Stropowa) stanowią odmianę stropów gęstożebrowych, gdzie żebrami nośnymi sąbelki stalowe (najczęściej dwuteowe), a wypełnieniem betonowe płyty WPS. Płyta stropowa jest prefabrykowanym elementem z betonu wykonanym na bazie kruszyw lekkich ze z...
Płyty WPS (Wrocławska Płyta Stropowa) stanowią odmianę stropów gęstożebrowych, gdzie żebrami nośnymi sąbelki stalowe (najczęściej dwuteowe), a wypełnieniem betonowe płyty WPS. Płyta stropowa jest prefabrykowanym elementem z betonu wykonanym na bazie kruszyw lekkich ze zbrojeniem stalowym (klasa betonu LC 25/28). Przestrzeń miedzy belkami, ponad płytami, można wypełnić lekkimi materiałami (np. keramzytem), na których układa się warstwę betonu lub podłogę na legarach.

Ten typ stropu stosowany jest przede wszystkim w obiektach remontowanych lub modernizowanych. Można nim zastąpić strop drewniany, wstawiając w miejsce drewnianych belek stropowych, belki stalowe. W stropach Kleina można zastąpić płytami WPS rozmieszczone miedzy stalowymi belkami pustaki lub cegły. Nośność i rozpiętość stropów zależą od rozstawu i przekroju użytych belek stalowych. Płyty o szerokości 40 cm dostosowane sądo rozstawu osiowego belek stalowych - od 90 do 150 cm (skokowo co 10 cm). Długość rzeczywista płyty jest o 2 cm krótsza niż nominalna (np. dla płyty WPS 100 długośćwynosi 98 cm).

Płyty WPS wyprodukowane przez firmę TERMAT są o ok. 25% lżejsze od tradycyjnych płyt betonowych tego typu.

Przy wykonywaniu stropów z płyt WPS układanych na belkach stalowych, należy przestrzegać następujących zasad:

  •     układ, numery belek stalowych stropu i typy płyt WPS powinny być zgodne z projektem,
  •     odległości miedzy osiami belek stalowych, w zależności od numeru belek oraz typów WPS, powinny być zgodne z zasadami,
  •     dolne stopki belek stalowych - niezależnie od ich wysokości - powinny być usytuowane w jednym poziomie i owinięte siatką Rapitza,
  •     płyty stropowe należy układać ściśle obok siebie,
  •     po ułożeniu płyt styki między skrajnymi podłużnymi żebrami płyty należy wypełnić betonem, a styki między płytami a środkami belek - rzadką zaprawą cementową,
  •     belki stropu należy obetonować aby zwiększyć sztywność stropu
  •     strop od spodu musi być otynkowany min. 2 cm zaprawą cementowo-wapienną.

Wyroby są zgodne z normą:PN-EN 13224:2009. Prefabrykaty z betonu. Żebrowe elementy stropowe.

Posiadają również Certyfikat ZKP nr 1020-CPD-030048283

strzałka
strzałka
strzałka
strzałka
strzałka
  • active active
  • active active
  • active active

Zapytaj sprzedawcę

close
*
*
*
*

* pola wymagane