menu search

Produkty


STROP FILIGRAN    


Strop FILIGRAN jest uniwersalnym systemem stropów żelbetowych, stosowanym w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i ogólnym. Strop z płytami FILIGRAN jest produktem monolitycznym składającym się z dwóch głównych komponent&oac...

Strop FILIGRAN jest uniwersalnym systemem stropów żelbetowych, stosowanym w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i ogólnym. Strop z płytami FILIGRAN jest produktem monolitycznym składającym się z dwóch głównych komponentów konstrukcyjnych: z prefabrykowanej płyty żelbetowej o grubości od 5 do 6,5 cm, zwanej płytą filigran oraz warstwy betonu układanego na budowie do wysokości całkowitej, przewidzianej w projekcie konstrukcyjnym, jednocześnie wykorzystującej zalety stropów monolitycznych i prefabrykowanych.

Prefabrykowane płyty typu FILIGRAN są uniwersalnym żelbetowym szalunkiem traconym, z usztywniającym dodatkowym zbrojeniem w postaci kratownic przestrzennych, o przekroju trójkątnym, które wystają ponad górną powierzchnię płyt.

Płyty Filigran produkowane są na indywidualne zamówienie, według projektu opracowanego przez biuro projektowe współpracujące z firmą. Wraz z tym produktem TERMAT oferuje balkony z izokorbami i rantami w zależności od projektu i wymagań Klienta.

ZALETY STROPU FILIGRAN:
 •     gładkość stropu nie wymagająca tynkowania,
 •     wytrzymałość płyt dostosowana do indywidualnego obciążenia, zgodna z warunkami użytkowania danego stropu,
 •     wyeliminowanie efektu klawiszowania płyt,
 •     montaż bez użycia kosztownych i pracochłonnych deskowań, jedynie z użyciem podpór montażowych,
 •     możliwość wykonania dowolnych kształtów, np. koła, trójkąty, wieloboki, etc.,
 •     możliwość wykonania na etapie prefabrykatu wszelkich otworów (wentylacji, przebić kanalizacyjnych, etc.),
 •     mały ciężar własny płyt około 130 do 135 kg/m2,
 •     prosty i krótki okres montażu,
 •     możliwy "montaż z kół" (prosto z samochodu) według dokumentacji projektowej,
 •     uniwersalne zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa,
 •     możliwość projektowania stropu krzyżowozbrojonego o dowolnych warunkach podparcia,
 •     ograniczenie czasu montażu stropu, eliminacja szalowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:
 •     rozpiętość stropu według projektu - dowolna,
 •     rozpiętość płyt filigran maksymalna - 10,5 m,
 •     szerokość maksymalna - do 2,5 m,
 •     grubość płyty od 5 do 6,5 cm,
 •     grubość konstrukcyjna stropu - od 16 cm do 30 cm,
 •     obciążenia użytkowe od 1,5 do 10 kN,
 •     grubość warstwy nadbetonu - według projektu,
 •     beton prefabrykatu - klasa C 20/25 (B 25) i wyższa,
 •     beton układany na budowie - klasa C 20/25 (B 25) i wyższa,
 •     odporność ogniowa - według wyliczeń projektanta, minimum 60 min.
 
WARIANTY OPARĆ PŁYT NA PODPORACH

1. Płyty o rozpiętościach powyżej 3,5 m należy opierać zarówno na podporach stałych (ściany nośne) jak i montażowych.
2. Rozstaw podpór montażowych jest podany w projekcie stropu.
3. Wielkość oparcia (a) na podporach stałych (cm):
    a) a = (0 do 3,5) - niezbędne dodatkowe podpory montażowe
    b) a = (3,5 do 4,0) - oparcie bezpośrednie na sucho
    c) a > 4,0 - oparcie bezpośrednie na zaprawie cementowej
4. Płyty stropowe mogą być opierane poprzez system kształtek TEVA TERM.


Elementy stropowe są zgodne z normami PN-EN 13747:2011. Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do systemów stropowych.
Certyfikat ZKP nr 1020-CPD-030048283.strzałka
strzałka
strzałka
strzałka
strzałka
 • active active
 • active active
 • active active

Zapytaj sprzedawcę

close
*
*
*
*

* pola wymagane