STROPY

  
PŁYTY WPS

    Płyty WPS (Wrocławska Płyta Stropowa) to odmiana stropów gęstożebrowych, gdzie żebrami nośnymi są bel ki stalowe (najczęściej dwuteowe), a wypełnieniem be-tonowe płyty WPS. Płyta stropowa jest prefabrykowanym elementem z betonu na bazie kruszyw lekkich ze zbrojeniem stalowym (klasa betonu LC 25/28). Przestrzeń miedzy belkami, ponad płytami, można wypełnić lek kimi materiałami (np. keramzyt), na których układa się warstwę betonu lub podłogę na legarach.

   Ten typ stropu stosowany jest przede wszystkim w obiektach remontowanych lub modernizowanych. Można nim zastąpić strop drewniany wstawiając w miejsce drewnianych belek stropowych belki stalowe. W stropach Kleina można zastąpić płytami WPS roz mieszczone miedzy stalowymi belkami pustaki lub cegły. Nośność i rozpiętość stropów zależą od rozstawu i prze kroju użytych belek stalowych. Płyty o szerokości 40 cm dostosowane są do rozstawu osiowego belek stalowych od 90 do 150 cm (skokowo co 10 cm). Długość rzeczy wista płyty jest o 2 cm krótsza niż nominalna (np. dla płyty WPS 100 długość wynosi 98 cm). 
 

 

Rodzaj płyty WPS 90 WPS 100 WPS 110 WPS 120 WPS 130 WPS 140 WPS 150
Waga 31 kg 35 kg 37 kg 39 kg 42 kg 44 kg 46 kg

 


 

Płyty WPS produkowane przez firmę TERMAT są o ok. 25% lżejsze od tradycyjnych płyt betonowych tego typu.  

   Przy wykonywaniu stropów z płyt WPS układanych na belkach stalowych należy przestrzegać następujących zasad:

  • układ, numery belek stalowych stropu i typy płyt WPS powinny być zgodne z projektem,
  • odległości miedzy osiami belek stalowych, w zależności od numeru belek oraz typów WPS powinny być zgodne z zasadami,
  • dolne stopki belek stalowych - niezależnie od ich wysokości - powinny być usytuowane w jednym poziomie i owinięte siatką Rapitza,
  • płyty stropowe należy układać ściśle obok siebie,
  • po ułożeniu płyt styki między skrajnymi podłużnymi żebrami płyty należy wypełnić betonem, a styki między płytami a środkami belek - rzadką zaprawą cementową,
  • belki stropu należy obetonować aby zwiększyć sztywność stropu

 

   Wyroby zgodne z normą PN-EN 13369:2005. Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.

Certyfikat ZKP nr 52/ZKP/07 
 

PKWiU (26.61.12-10.49)

 

Nasze MarkiCreated by Studio2M